cz sk pl eng 
login   heslo   

Biotherapy a nový časopis Dimenze

25. 3. 2007

 - Dimenze moderního zdravotnictví je nový odborný časopis pro zdravotnické pracovníky ...

Časopis Dimenze moderního zdravotnictví se zaměřuje na vše, co souvisí s péčí o nemocného člověka a s těmi, kteří o něj pečují. Především zdravotní sestry velmi podstatně přispívají ke spokojenosti pacientů s poskytovanou péčí. Jejich role se posouvá do roviny vysoce odborně erudovaných a nezastupitelných partnerů lékařů. Vzrůstají požadavky na jejich odbornost, neustálé vzdělávání.

Cílem časopisu je proto vytvořit periodikum, které by bylo dobrou a vítanou pomůckou pro všechny sestry, které si chtějí nebo potřebují rozšířit své znalosti, ať jsou studentkami, které se na své budoucí povolání teprve připravují, nebo zkušenými sestrami v praxi. Naleznou zde prostor i pedagogové ze všech typů zdravotnických škol.

Vychází jako měsíčník, respektive 11x za rok, v měsících červenec – srpen jako prázdninové dvojčíslo.

Hned v prvním čísle tohoto časopisu byl publikován odborný článek o fototerapii. Společnost i nadační fond Biotherapy bude ve spolupráci s tímto novým perspektivním časopisem pokračovat a rozhodně doporučujeme jeho pravidelné sledování!


© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.