cz sk pl eng 
login   heslo   

Hlavní cena na SLOVMEDICE pro Biostimul BS 501

7. 10. 2008

 - Bratislava (BT) – Prestižní mezinárodní veletrh zdravotnické techniky Slovmedica se konal pod záštitou Ministerstva zdravotnictví SR, Asociací nemocnic Slovenska, Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského, Lékařské fakulty Univerzity Komenského, Slovenské lékařské komory a dalších významných institucí, což hovoří o vysoké kvalitě veletrhu.

Profesionální verze systémů světelné terapie – Biostimul BS 501 – získala na 10. mezinárodním veletrhu zdravotnické techniky ocenění Zlatá Incheba, které je udělováno nejlepším exponátům veletrhu. O udělení ocenění rozhodovala odborná porota, která při jejich oceňování zvažovala funkčnost i design, progresivitu z hlediska konstrukce i technologie, spolehlivost, bezpečnost, dokonalost ve vlastní kategorii a přínos exponátu na technické, ekonomické a společenské úrovni.

Předsedkyně odborné poroty Prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc. z Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK, Bratislava shrnula důvody udělení ocenění následovně: ,,Biostimul BS 501 představuje moderní inovativní zdravotnický prostředek, který kombinuje nejnovější vědecké poznatky z oboru biomedicínských věd s vysoce pokročilým technologickým řešením. Reprezentuje tak systém, který vykazuje nejen vysokou terapeutickou účinnost, vysokou funkčnost a odolnost ve zdravotnickém provozu, ale také maximálně splňuje náročné ergonomické požadavky kladené na technické prostředky ve zdravotnictví."






© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.