cz sk pl eng 
login   heslo   

Pro odborníkyFototerapieZákladní informace
Metoda Fotonyx
Odborné zdroje

Základní informace o fototerapii

Základní informace o fototerapii

Léčba elektromagnetickým zářením v rozsahu viditelné části spektra, případně jeho ultrafialové a infračervené oblasti, využívající účinku energie fotonů nachází široké uplatnění v mnoha oborech moderní medicíny. V oblasti léčby chronických i akutních ran dosahuje podle celé řady studií i klinických zkušeností mimořádných výsledků (Vanscheidt, 2002).
Mezi hlavní výhody metod fototerapie patří neivazivnost, snadná aplikace, možnost aplikace i v domácích podmínkách a také nízká cena celkové léčby (oproti běžné léčbě).

Léčba světlem - tzv. fototerapie využívá jednak nepolarizované záření (UV, nepolarizované světlo, IR) nebo záření polarizované (laser, biolampa). Použití polarizovaného světla oproti světlu nepolarizovanému podle celé řady odborných studií i na základě klinické praxe vykazuje možnosti úspěšného a efektivního použití téměř ve všech oblastech medicíny (Fenyö et al, 2002). Odborná i laická veřejnost je v současné době poměrně dobře seznámena s možnostmi a účinky terapie laserem, méně pak s možnostmi tzv. biolamp. To i přes fakt, že v odborné literatuře dnes nalézáme velké množství studií, které se touto problematikou zabývají (Gvozdjáková et al, 2005)

Účinky biolamp se v zásadě s laseroterapií kryjí, i když v mnoha ohledech nedosahují úrovně efektivity léčebného použití laseru. Jeho aplikace je ovšem spojena s přísnými aplikačními a bezpečnostními pravidly, která umožňují použití pouze ve zdravotnických zařízeních a to výhradně odborně proškoleným personálem. Tyto problémy a omezení řeší nová generace zařízení, která má účinnost laseru, jejíž používání je bezpečné a aplikace velmi snadná. Metoda kombinující tyto přednosti a vykazující vysokou efektivitu je v současné době uváděná jako metoda „Fotonyx“. Nové systémy fototerapie tak spolu s efektivitou odpovídající téměř plně laserovým zařízením přinášejí další výhody:

HLAVNÍ VÝHODY
- nižší pořizovací cena,
- úplná absence rizika poškození pacienta při neodborné manipulaci,
- možnost využívat zařízení v domácích podmínkách,
- bez nutnosti dodržovat přísná bezpečnostní a hygienická pravidla, která znesnadňují praktickou obsluhu laseru a ve své podstatě tak znemožňují jejich využití v domácích podmínkách.

Léčebné využití této nové generace systémů fototerapie tak kombinuje vysokou terapeutickou efektivitu polarizovaného světla, úplnou bezpečnost (z hlediska techniky použití i absence vedlejších účinků) a snadnost aplikace (jak v klinických tak domácích podmínkách).

Kromě celé řady studií zaměřených na využití polarizovaného světla u širokého spektra indikací a jeho účinnost, existují i experimentální studie, které zkoumají specifické i nespecifické fyziologické mechanismy účinku na buněčné i organické úrovni.


Fyziologické mechanismy účinku fototerapie:

- aktivace produkce ATP,
- podpora multiplikace kolagenových vláken,
- stimulace produkce specifických enzymů podílejících se na buněčné regeneraci,
- stimulace lymfatického systému,
- stimulace rozvoje nových krevních cest,
- stimulace zvýšené DNA a proteinové syntézy na buněčné úrovni.
(Barter, 1997)

Specifické účinky fototerapie:

- analgetický,
- lokální změny v potenciálech buněčných membrán neuronů v PNS vedoucí ke snížení podnětového prahu,
- produkce beta-endorfinů (příp. nespecifických opioidů),
- protizánětlivý,
- snížená tvorba prostaglandinů v tkáních,
- biostimulační,
- stimulace mitochondriálních systémů,
- akcelerace metabolických procesů,
- stimulace produkce T-lymfocytů.

(Barter, 1997)

Prvním revolučním zařízením na světovém trhu, které využívá spojení efektivity léčebného využití laseru a biolamp, jsou přístroje řady Biostimul společnosti Biotherapy. Jedná se o systémy světelné terapie pro domácí i klinické účely, které využívají energii vysoce polarizovaného červeného diodového světla. Nová generace systému fototerapie vykazující efektivitu laseroterapie a mající přednosti biolamp tak otvírá zcela nové možnosti v neinvazivní, ekonomicky téměř nenáročné a především pro pacienta nezatěžující léčbě a prevenci celé řady akutních i chronických zdravotních stavů.


© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.