cz sk pl eng 
login   heslo   

Doplnková terapia


Synergicky pôsobiace bioprípravky maximálne obohacujú aplikáciu osobných
systémov svetelnej terapie Biostimul. Ich súčasné použitie s Biostimulom je pri
určitých ťažkostiach na rýchlejšie dosiahnutie účinku žiaduce, nie je však
podmienkou ich účinnosti. Prípravky sa odporúča používať tiež samostatne a to
predovšetkým v období medzi aplikáciami Biostimulu.


© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.