cz sk pl eng 
login   heslo   

Využitie VIP fototerapie pri urýchlení hojenia pooperačnej rany pacienta ... (Revue Medicíny 3/2011)

13.7.2011 - Článok Prof. MUDr. Eleny Kukurovej, CSc. a kol. z Lekárskej fakulty UK a UN v Bratislave, v ktorom autori prezentují účinky fototerapie na zhojenie pooperačnej rany u konkrétneho prípadu pacienta po transplantácii obličky a upozorňují na preukázateľne pozitívny účinok Biostimulu.

soubor typu PDF (3543 kB)


Katalog výrobkov Biotherapy

1.4.2011 - Katalog obsahuje základné informácie a predajné ceny EUR/Sk všetkých produktov spoločnosti Biotherapy.

soubor typu PDF (1561 kB)


Biostimul - osobné systémy svetelnej terapie

3.1.2011 - Základný informačný materiál o osobných systémoch svetelnej terapie Biostimul, využívajúcich k terapeutickému pôsobeniu na organizmus (a nielen ľudský) metódu progresívnej fototerapie FOTONYX ...

soubor typu PDF (1264 kB)


Kazuistika - gangréna dolních končetin ... (Energy 11/2010)

4.11.2010 - O rade ochorení počujeme v rôznych médiách, napriek tomu si ich vplyv na kvalitu ľudského života ani nedokážeme predstaviť. Kazuistika (prípadová štúdia) MUDr. Jana Stránského hovorí za všetko.

soubor typu PDF (913 kB)


Liečba svetlom ... (denník Šport 29. 10. 2010)

31.10.2010 - Primár Kliniky telovýchovného lekárstva Bratislava MUDr. Pavel Malovič, PhD. doporučuje liečbu svetlom pri komplikovaných poškodeniach, akými sú svalové zranenia. Originál článok: Liečba svetlom - Z lekárského kufríka Pavla Maloviča

súbor nie je bohužial momentálne k dispozícii


1 | 2 | 3 |

4

 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19


© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.