cz sk pl eng 
login   heslo   

Konferencia - Prihláška účastníka

26.8.2009 - Princípy implementácia eHealth do súčasných zdravotníckych služieb a Princípy fototerapie v humánnej a veterinárnej medicíne: 24.9. a 25.9.2009Fototerapia v doplnkovej liečbe chirurgických pacientov ... (Revue medicíny 3/2009)

17.7.2009 - O tom, že se fototerapia viditelným polarizovaným monochromatickým svetlom využíva v prevencii a pri podpore liečby rózných chorob, píše PhDr. Katarina Zifčáková a prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc. z Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LFUK v Bratislave, v odbornom časopise Revue medicíny.

soubor typu PDF (5518 kB)


Liečme sa svetlom ... (Bedeker zdravia 2/2009)

27.5.2009 - PhDr. Katarína Zifčáková a Prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc., obe z Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LFUK píší vo svojom článku o liečebných účinkách polarizovaného LED diodového svetla.

soubor typu PDF (1451 kB)


Zlatá Incheba SLOVMEDICA 2008

12.10.2008 - Hlavné ocenenia 10. výstavy zdravotníctva Slovmedica - Zlatá Incheba SLOVMEDICA 2008 - získal Biostimul BS 501.

soubor typu PDF (1038 kB)


Fototerapie v lázeňství ... (Kúpele 2/2008)

30.5.2008 - Fototerapie nachází uplatnění v mnoha oblastech péče o zdraví a lázeňství je jednou z nich ...

soubor typu PDF (488 kB)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9

 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19


© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.