cz sk pl eng 
login   heslo   

Najvýznamnejšie ocenenia produktov spoločnosti Biotherapy

8. 10. 2010

 - Od založenia v roku 2002 získala spoločnosť Biotherapy celý rad významných ocenenní, a to nielen u nás ale aj vo svete. Rada nezávislých odborníkov ocenila inovatívny prínos spoločnosti Biotherapy pre celý rad medicínskych oborov.

- Hlavné ocenenie 12. medzinárodné zdravotnícke výstavy SLOVMEDICA - ZLATÁ INCHEBA 2010 - získal Biostimul BS 601, fototerapeutický aplikátor, prístroj pre plošnú aplikáciu červeným polarizovaným svetlom metódou progresívnej fototerapie FOTONYX určený primárne pre internú vaginálnu a rektálnu aplikáciu, otvárajúcí tak úplne nové možnosti plného využitia jeho účinkov a predností v oblasti gynekológie a pôrodníctva, stomatológie.

- Hlavné ocenenie 10. medzinárodný veľtrh zdravotníctva SLOVMEDICA - ZLATÁ INCHEBA 2008 - získal Biostimul BS 501, ktorý predstavuje moderný inovatívny zdravotnícky prostriedok, kombinujúci najnovšie vedecké poznatky z oboru biomedicínskych vied s vysokopokročilým technologickým riešením. Reprezentuje systém, ktorý vykazuje nielen vysokú terapeutickú účinnosť a odolnosť v zdravotníckej prevádzke, ale maximálne spĺňa aj náročné ergonomické požiadavky kladené na technické prostriedky v zdravotníctve.

- Hlavnú cenu zlatá plaketa ZLATÁ INCHEBA 2007 získal Biostimul BS 302 za inovačné technologické postupy pri využívaní fototerapie vysoko polarizovaným svetlom s kontinuálnzm a pulzným režimom.

- ďalšie informácie pripravujeme


© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.