cz sk pl eng 
login   heslo   

PRE ODBORNÍKOVFototerapiaZákladné informácie
Metóda Fotonyx
Odborné zdroje

Základné informácie o fototerapii

Základné informácie o fototerapii

Liečba elektromagnetickým žiarením v rozsahu viditeľnej časti spektra, prípadne jeho ultrafialovej a infračervenej oblasti, využívajúca účinok energie fotónov, nachádza široké uplatnenie v mnohých odboroch modernej medicíny. V oblasti liečby chronických i akútnych rán dosahuje podľa celého radu štúdií a klinických skúseností mimoriadne výsledky (Vanscheidt, 2002).
Medzi hlavné výhody metód fototerapie patrí neinvazívnosť, jednoduchá aplikácia, možnosť aplikácie i v domácich podmienkach a taktiež nízka cena celkovej liečby (oproti bežnej liečbe).

Liečba svetlom – tzv. fototerapia, využíva buď nepolarizované žiarenie (UV, nepolarizované svetlo, IR) alebo žiarenie polarizované (laser, biolampa). Použitie polarizovaného svetla oproti nepolarizovanému svetlu vykazuje podľa celého radu odborných štúdií a i na základe klinickej praxe možnosti úspešného a efektívneho použitia takmer vo všetkých oblastiach medicíny (Fenyö et al, 2002). Odborná i laická verejnosť je v súčasnej dobe pomerne dobre oboznámená s možnosťami a účinkami terapie laserom, menej však s možnosťami tzv. biolámp. To aj napriek faktu, že v odbornej literatúre dnes nachádzame veľké množstvo štúdií, ktoré sa touto problematikou zaoberajú (Gvozdájková et al, 2005).

Účinky biolámp sa v zásade s laseroterapiou prekrývajú, aj keď v mnohých ohľadoch nedosahujú úrovne efektivity liečebného použitia laseru. Jeho aplikácia je ale samozrejme spojená s prísnymi aplikačnými a bezpečnostnými pravidlami, ktoré umožňujú použite iba v zdravotníckych zariadeniach a to výhradne odborne preškoleným personálom. Tieto problémy a obmedzenia rieši nová generácia zariadení, ktoré majú účinnosť laseru, ich používanie je bezpečné a aplikácia veľmi jednoduchá. Metóda kombinujúca tieto prednosti, ktorá vykazuje vysokú efektivitu, sa v súčasne dobe uvádza ako metóda „Fotonyx“. Nové systémy fototerapie tak spolu s efektivitou takmer plne zodpovedajúcou laserovým zariadeniam prinášajú ďalšie výhody:

HLAVNÉ VÝHODY
- Nižšia obstarávacia cena
- Úplná absencia rizika poškodenia pacienta pri neodbornej manipulácii
- Možnosť využívať zariadenie v domácich podmienkach
- Bez nutnosti dodržiavať prísne bezpečnostné a hygienické pravidlá, ktoré znevýhodňujú praktickú obsluhu laseru a vlastne tak znemožňujú jeho využitie v domácich podmienkach

Liečebné využitie tejto novej generácie systémov fototerapie tak kombinuje vysokú terapeutickú efektivitu polarizovaného svetla, úplnú bezpečnosť a jednoduchosť aplikácie.

Okrem množstva štúdií zameraných na využitie polarizovaného svetla pri širokom spektre indikácií a na jeho účinnosť, existujú aj experimentálne štúdie, ktoré skúmajú špecifické a nešpecifické fyziologické mechanizmy účinku na bukovej úrovni.

Fyziologické mechanizmy účinku fototerapie:

- Aktivácia produkcie ATP
- Podpora multiplikácie kolagénových vlákien
- Stimulácia produkcie špecifických enzýmov podieľajúcich sa na bunkovej regenerácii
- Stimulácia lymfatického systému
- Stimulácia rozvoja nových krvných ciest
- Stimulácia zvýšenej DNA a proteínovej syntézy na úrovni bunky
(Barter, 1997)

Špecifické účinky fototerapie:

- Analgetický
- Lokálne zmeny v potenciáloch bunkových membrán neurónov v PNS vedúce k zníženiu podnetového prahu
- Produkcia beta-endorfínov (resp. nešpecifických opioidov)
- Protizápalový
- Znížená tvorba prostaglandínov v tkanivách
- Biostimulačný
- Stimulácia mitochondriálnych systémov
- Akcelerácia metabolických procesov
- Stimulácia produkcie T-lymfocytov
(Barter, 1997)

Prvým revolučným zariadením na svetovom trhu, ktoré využíva spojenie efektivity liečebného využitia laseru a biolámp, sú prístroje radu Biostimul spoločnosti Biotherapy. Ide o systémy svetelnej terapie pre domáce i klinické účely, ktoré využívajú energiu vysoko polarizovaného červeného diódového svetla. Nová generácia systémov fototerapie vykazujúca efektivitu laseroterapie a majúca prednosti biolámp tak otvára úplné nové možnosti v neinvazívnej, ekonomicky takmer nenáročnej a predovšetkým pre pacienta nezaťažujúcej liečbe a prevencii celého radu akútnych i chronických zdravotných stavov.


© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.