cz sk pl eng 
login   heslo   

PRE ODBORNÍKOVFototerapiaZákladné informácie
Metóda Fotonyx
Odborné zdroje

Metóda Fotonyx

Základné informácie o metóde Fotonyx.

Systémy BIOSTIMUL nadväzujú na súčasné výskumy o využití a efektivite laseru aj tzv. biostimulačných lámp a využívajú novú metódu tzv. progresívnej fototerapie FOTONYX. Táto metóda využíva ako zdroj svetla špeciálne vysoko svietivé led diódy s červeným monochromatickým svetlom a špeciálnou polarizačnou fóliou, čo umožňuje viac než dvojnásobnú hĺbku prieniku (viď ďalej) do mäkkých tkanív a miera polarizácie je vďaka kombinácii unikátnych technológií len o 2% nižšia ako pri biostimulačných laseroch! Polarizované svetlo metódy Fotonyx (teda u systémov Biostimul) je tzv. studené, takže nezohrieva, čo je terapeuticky obzvlášť dôležité napr. pri liečbe zápalov. Toto svetlo je nekoherentné a vďaka tomu nie sú potrebné špeciálne bezpečnostné a hygienické podmienky. Systémy BIOSTIMUL, využívajúce metódu Fotonyx, tak svojou jedinečnou technológiou otvárajú možnosť využívať vysokú efektivitu moderných terapeutických postupov, a to nie len pre modernú medicínu ale aj širokú verejnosť.

(tiež pozri: Doc. MUDr. Anna Gvozdjáková, CSc. A. et al.: Polarized light stimulates endogenous koenzyme Q, a-tocopherol plasma level and improves mitochondrial functions. Mitochondrion, 5, 2005:15.)


© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.