cz sk pl eng 
login   heslo   

Využitie VIP fototerapie pri urychlení hojenia pooperačnej rany pacienta ... (Revue Medicíny 3/2011)

13.7.2011 - Článek prof. MUDr. Eleny Kukurové, CSc. a kol. z Lekárskej fakulty UK a UN v Bratislave, v kterém autoři prezentují účinky fototerapie při hojení pooperační rány u konkrétního pacienta po transplantaci ledviny - upozorňují na prokazatelně pozitivní účinek Biostimulu.

soubor typu PDF (3543 kB)


Léčba chronických ran metodou Fotonyx ... (Hojení ran 3/2011)

21.6.2011 - Zajímavé kazuistiky 2 pacientek s ulceracemi dolních končetin s pravidelnou aplikací fotonových biolamp Biostimul a další zkušenosti s účinností Biostimulů při léčbě různých typů ran v článku Mgr. Markéty Koutné, Poradna pro léčbu rány KARIM, 1. LF UK a VFN, Praha, jsou dalším vypovídajícím dokladem o tom, že fotonové biolampy Biostimul jsou ideální na léčbu chronických ran.

soubor typu PDF (2321 kB)


Contours: Fototerapie pomůže s kondicí a vrací vám krásu ... (Hradecký deník 11. 5. 2011)

17.6.2011 - Contours Hradec Králové je další fitness centrum, které ve svých službách nabízí aplikace polarizačními biolampami Biostimul - protože Vám pomohou s kondicí a vrací krásu.

soubor typu PDF (793 kB)


Kazuistika - gangréna dolních končetin ... (Energy 11/2010)

4.11.2010 - O řadě onemocnění slyšíme v různých médiích, přesto si jejich dopad na kvalitu lidského života ani nedovedeme představit. Kazuistika (případová studie) MUDr. Jana Stránského hovoří za vše.

soubor typu PDF (913 kB)


Liečba svetlom ... (denník Šport 29. 10. 2010)

2.11.2010 - Primář Kliniky telovýchovného lekárstva MUDr. Pavel Malovič, PhD. doporučuje léčbu světlem při komplikovaných poškozeních, kterými jsou svalová zranění. Originál článek: Liečba svetlom - Z lekárského kufríka Pavla Maloviča

soubor není bohužel momentálně k dispozici


1 | 2 |

3

 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18


© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.