cz sk pl eng 
login   heslo   

Informovanosť pacienta s chronickým defektom kožného krytu a využití VIP fototerapie v jeho liečbe ... (Revue medicíny 3/2010)

4.8.2010 - Informace o VIP fototerapii, Biostimulu a o nových možnostech spoluúčasti na indikované léčbě chirurgických pacientů, v článku odborníků z LF Univerzity Komenského v Bratislavě a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnavě.

soubor typu PDF (1560 kB)


Aj Biostimul može mať globálnu mobilitu ... (Revue medicíny 1/2010)

1.4.2010 - Autoři navazují na předcházející sérii článků o fototerapii a Biostimulu a v tomto čísle upozorňují na možnost vybavení Biostimulu doplňky, které umožňují mobilní používání v nejrůznějších podmínkách doma, v zahraničí, v dopravních prostředcích, či při sportování, apod.

soubor typu PDF (1695 kB)


Nová revoluční technologie biolamp je Biostimul ... (SAN 01/2010)

19.2.2010 - Světelná terapie jako novinka v nabídce služeb Wellness centra Radlice v Praze a nejčastější dotazy ze strany zákazníků.

soubor typu PDF (1479 kB)


Progresivní fototerapie Fotonyx - novinka nejen pro veterinární praxi ... (Veterinářství 1/2010)

12.2.2010 - Systémy Biostimul využívající moderní metodu Fotonyx otvírají zcela nové možnosti v léčbě i prevenci nemocí též ve veterinární medicíně.

soubor typu PDF (554 kB)


Využití biolampy při hojení komplikované rány ... (Veterinářství 1/2010)

11.2.2010 - MVDr. Načeradská publikuje kazuistiku hojení komplikované rány s Biostimulem BS 302 v odborném měsíčníku pro veterinární lékaře.

soubor typu PDF (2193 kB)


1 | 2 | 3 | 4 |

5

 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18


© Copyright 2003 Biotherapy, s.r.o. All Rights Reserved.